Legionellapreventie

Zijn er bij jullie al maatregelen genomen op het gebied van legionellapreventie? Iets wat veel mensen zich niet realiseren, is dat deze bacterie zich standaard in alle leidingen bevindt en dat hoeft geen probleem te zijn, zolang het aantal relatief laag blijft. Maar zonder de juiste maatregelen, kan de concentratie bacteriën te groot worden en dan kunnen er problemen ontstaan. Het zal bij de meeste mensen wel bekend zijn dat een besmetting met de legionellabacterie ernstige gevolgen kan hebben. Je kunt hier flink ziek van worden en er uiteindelijk zelfs aan overlijden. Het is daarom ook van belang om maatregelen te treffen in het kader van legionellapreventie. Dit is bijzonder belangrijk op het moment dat er in het betreffende gebouw veel ouderen komen of mensen met een lagere weerstand, aangezien zij extra vatbaar zijn voor dergelijke besmettingen. Je wilt het natuurlijk niet op je geweten hebben dat anderen besmet raken doordat jij onvoldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen. En ook zelf wil je natuurlijk geen besmetting oplopen. Zorg er daarom dan ook zeker voor dat de legionellapreventie bij jou in orde is, zodat het aantal bacteriën niet te groot kan worden en de kans op een besmetting zo laag mogelijk blijft!

Hoe pak je legionellapreventie aan?

Als je aan de slag wilt gaan met legionellapreventie, hoe pak je dit dan aan? Er zijn natuurlijk dingen die je zelf kunt doen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle waterleidingen met regelmaat gebruikt worden, want hoe meer ze gebruikt worden, hoe minder kans de bacterie heeft om zich te vermenigvuldigen. Dit is vooral van groot belang bij hogere temperaturen, het is niet voor niets dat zich vooral zomers veel besmettingen voordoen. In de zomer komen immers twee risicofactoren bij elkaar: hogere temperaturen en minder gebruik van de leidingen door bijvoorbeeld vakantie. Het is goed om in dergelijke gevallen specialisten op het gebied van legionellapreventie in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan een gymzaal die de hele zomerperiode niet gebruikt is vanwege de zomervakantie. Onder het platte dak wordt het vaak al snel erg warm, waardoor legionellabacteriën alle kans krijgen zich te vermenigvuldigen. Voordat kinderen er weer kunnen gaan douchen, is het dan goed om speciale maatregelen te nemen. Zo zijn er veel verschillende situaties te bedenken waarbij het echt aan te raden is om specialisten in legionellapreventie in te huren om ervoor te zorgen dat er geen besmettingen kunnen ontstaan.

Risico’s in kaart brengen

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in legionellapreventie, is BioLab. Zij kunnen jou helpen bij het onder controle houden van deze bacteriën en zo voorkomen dat iemand besmet raakt. Hoe doen ze dit? Dit doen zij door:

  • risicoplekken in kaart te brengen
  • het uitvoeren van regelmatige controles
  • bepaalde schoonmaakwerkzaamheden

Zij kunnen bij jouw locatie langskomen om eerst eens te onderzoeken welke leidingen echt een risico vormen, bijvoorbeeld omdat ze weinig gebruikt worden of omdat de temperatuur er hoog is. Daarnaast kunnen zij op regelmatige basis langskomen om de waterkwaliteit te meten. Zo zien zij meteen of de concentratie bacteriën te groot is en als dat het geval is, kunnen zij schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren om dit aantal weer zo laag mogelijk te krijgen. Legionellapreventie bestaat dus uit verschillende stappen. Als jij weet waar de risicoplekken zitten, dan kun jij ook zelf uit voorzorg bijvoorbeeld daar de kraan wat vaker laten lopen, zodat het water er goed door kan stromen. Op biolab.nl kun je meer lezen over wat dit bedrijf voor jou kan betekenen. Loop geen risico en houd de kans op besmettingen echt zo klein als mogelijk door BioLab in te schakelen voor legionellapreventie!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn