Salarisadministratie horeca voor de gehele bedrijfstak onmisbaar.

prokx - Salarisadministratie horecaEr is geen enkele bedrijfstak als die van de horeca. Nergens vind je meer afwisseling en onderscheid in de diverse onderdelen en vormen. Een salarisadministratie horeca is dan ook jarenlang niet aan de orde geweest.  Dat heeft natuurlijk zijn redenen. De horeca bestaat al eeuwen en heeft zich in en door alle tijden stormachtig ontwikkeld. Voor een goed begrip: in de jaren zeventig en tachtig bestonden er nog nauwelijks regels voor horeca ondernemers en uitbaters over hoe om te gaan met het personeel, het belastingregiem, laat staan Arbo regels. Een volwaardige en volwassen salarisadministratie horeca was niet bekend of werd niet gebruikt. Om aan alle onduidelijkheden een eind te maken heeft de overheid , in nauwe samenwerking met de kopstukken uit de bedrijfstak, een voorstel uitgewerkt om het werk en de uitvoering te reguleren. Onder het motto dat een bedrijfstak zonder spelregels aan haar eigen dynamiek ten onder gaat is een aantal jaren hard gewerkt aan de kaders en regels waarbinnen en waaraan ondernemers en medewerk(st)ers zich dienen te onderwerpen. Soortgelijke processen hebben zich ook afgespeeld in andere bedrijfstakken en overal bleek dat de inzichten en beheersbaarheid door regels sterk toenamen. Zo ook in de horeca waar toch wel een behoorlijke inhaalslag moest worden gemaakt. In feite van wild west naar de beschaafde wereld. Van willekeur en slecht management naar duidelijkheid in wat kan en niet kan. Essentieel daarin was het ontwikkelen van goede software die alle haken en ogen zou ondervangen die in de loop van jaren – zeg maar eeuwen- zijn ontstaan. Salarisadministratie horeca was in feite het dak op het gebouw, de missende schakel in een gezonde en zich sterk ontwikkelende bedrijfstak. Iedereen kon zien welke rechten en plichten er waren en alle fiscale bepalingen werden vastgelegd. Daarmee werd niet alleen het kader gemaakt voor het personeel in de horeca maar ook, soms tegen wil en dank, ook voor de horeca ondernemer. Immers zijn jarenlange gewoontes niet zo maar af te leren en bestond er lange tijd een hardnekkig grijs circuit. Met salarisadministratie horeca was het systeem van regulering compleet en inzichtelijk. Prokx payroll professionals is een van de eerste bedrijven die een volwaardige en professionele salarisadministratie horeca heeft geïntroduceerd en is marktleider in Nederland.

Wat zijn de elementen van salarisadministratie horeca en Prokx payroll professionals?

Wat is er nu prettiger dan het hebben van goede en betrouwbare medewerkers zonder de rompslomp van personeelszaken?  Prokx payroll professionals heeft op basis van alle diversiteit in de horeca omgeving software beschikbaar die in alle gevallen voldoet aan de strengste eisen in een volwassen bedrijfstak. Daarnaast is Prokx de ultieme P&O adviseur, de ervaren werving & selectie consultant en bemiddelaar bij eventuele verschillen van mening tussen het bedrijf en de medewerker. Het mooie is tevens dat Prokx payroll professionals verstand heeft van de branche. Een onmisbare kwaliteit want zoals gezegd en bekend verondersteld kenmerkt deze bedrijfstak zich door sterke diversiteit in een woelige omgeving. De ondernemer in de horeca besteedt de beschikbare tijd veel liever aan het runnen van de onderneming want het geld wordt aan de voorkant verdiend. Zij die ook alles willen regelen aan de binnen- of de achterkant zijn feitelijk een dief van hun eigen portemonnee want die kostbare tijd wordt veel efficiënter en goedkoper ingevuld door Prokx met hun eigen salarisadministratie horeca. Schoenmaker blijf bij je leest, horeca ondernemers moet bezig zijn met klanten, gerechten en faciliteiten. Niet met problemen over ziekteverzuim, ontslag procedures, arbeidscontracten en verder alle P&O zaken die in deze tijd op de ondernemer afkomen.

Waarom specifiek kiezen voor Prokx payroll professionals in het kader van salarisadministratie horeca?

De salarisadministratie horeca biedt volledige zekerheid rond het ondernemen in de bedrijfstak van de horeca. Daar hoort een professionele organisatie bij die u de software levert, de bijbehorende faciliteiten en de ondersteuning die u regelmatig nodig zult hebben in situaties die zich op de meeste ongewenst momenten voor doen. Prokx heeft ervaren medewerkers die op alle denkbare gebieden van het P&O vak hun sporen hebben verziend en die u te allen tijde terzijde staan. Om u kennis te laten maken met de voordelen kan de zogenaamde payroll sjofar worden uitgevoerd. Daarin wordt op eenvoudige wijze vastgesteld welke voordelen salarisadministratie horeca van Prokx voor iedere horeca ondernemer heeft. Deze scan is uiteraard gratis en zonder enige belichting. Uiteindelijk bepaalt de ondernemer zelf bij wie hij zijn belangrijke zaken met de salarisadministratie horeca onderbrengt. Een samenwerkingsovereenkomst met daarin de afgesproken zaken vormen de basis van de samenwerking, geen speld tussen te krijgen. En dan is er nog my Prokx: het online informatiesysteem waarin zowel werkgever als werknemer alles kunnen zien en regelen rondom het arbeidscontract en het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. En volwaardige salarisadministratie horeca dus. Daarnaast zien partijen precies welke wettelijke regels er zijn bij de hedendaagse arbeidscontracten. Waterdicht en strikt vertrouwelijk per individu worden de gegevens vastgelegd in het persoonlijk portaal.

Samenvattend de voordelen van salarisadministratie horeca payrolling bij Prokx payrol professionals :

  1. de scherpste tarieven en inclusief alle adviezen rond verzuim en bemiddeling;
  2. altijd en overal volledig inzicht in de personeelskosten en nooit verrassingen achteraf;
  3. geen enkel risico in de bedrijfsvoering want Prokx is juridisch de werkgever;
  4. volledig inzicht bij de medewerkers door een beveiligde portal waar men in kan loggen;
  5. de werkgever is volledig flexibel in het beleid en heeft de handen vrij om te ondernemen;
  6. Prokx payroll professionals is de persoonlijke personeelsadviseur dichtbij en toch op gepaste afstand.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn