De stabiliteit van je geest is niet iets dat vanzelf komt. Mensen die labiel zijn hebben vaak een extreme afwijking waardoor ze hun balans niet kunnen bewaren. Deze mensen hebben dan ook vaak heel veel meegemaakt of zijn van nature niet resistent tegen de vele gebeurtenissen in hun leven. Maar dat betekent zeker niet dat mensen die niet labiel zijn en dus gewoon prima functioneren, dat die geestelijk volledig stabiel zijn. Sterker nog, vrijwel niemand bezit dergelijke mentale stabiliteit. Een groot deel van de externe stabiliteit die wij bij anderen kunnen zien, is een rol die gespeeld wordt. Binnen het sociale domein ogen mensen relatief stabiel, omdat ze simpelweg hun sociale rol hebben geactiveerd. Onder normale omstandigheden blijft deze rol intact en kunnen mensen schijnbaar onverstoorbaar hun weg vervolgen. Maar een rol die gespeeld wordt is uiteraard slechts een dunne schil. Onder deze schil bevindt zich dan ook veel meer chaos en instabiliteit dan je zou verwachten. Als je het hebt over labiele mensen, dan zijn dat eigenlijk mensen die niet langer in staat zijn om hun rol te spelen. Daardoor is de instabiliteit voor buitenstaanders zichtbaar. Maar hoe komt het dat de normale toestand van de mens instabiel is? Via mindfulness in Amsterdam bij Beyond Mindfulness kun je een antwoord vinden op deze vraag en tegelijkertijd werken aan het vergroten van je balans. Het is namelijk niet zo dat je tijdens mindfulness in Amsterdam leert om je instabiliteit te onderdrukken. Het is eerder zo dat je leert omgaan met wie je bent en daar een zekere balans in vindt. Chaos is niet inherent slecht, maar het effect van chaos kan desastreus zijn. Mindfulness in Amsterdam leert je dan ook om met andere ogen te kijken naar de chaos om je heen. De emoties die door je lichaam gieren, de 100.000 gedachten die elkaar in rap tempo opvolgen, de zorgen over de toekomst, je baan, je kinderen; het behoort allemaal tot de wervelstorm die in jou huist. Mindfulness in Amsterdam leert je om als het ware het oog van die storm te vinden. De storm mag rustig blijven razen, maar jij bevindt je dankzij mindfulness in Amsterdam altijd in het kalme centrum. De storm is immers het leven. Veel monniken bereiken een zekere transcendentie, maar dat gaat wel ten koste van het normale bestaan. Het is voor jou echter zaak dat je je leven kunt blijven leiden. Daarom is mindfulness in Amsterdam bij Beyond Mindfulness zo ontzettend belangrijk.

Neem deel aan een cursus mindfulness in Amsterdam

Als je op zoek bent naar mindfulness in Amsterdam, dan kun je terecht op de website van beyondmindfulness.nl. Hier kun je je meteen aanmelden voor verschillende cursussen en trainingen op het gebied van mindfulness. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor:

 • Angst coaching
 • Zelfcompassie training
 • Mindfulness workshop

Mindfulness in Amsterdam staat bij al deze verschillende trainingen en workshops centraal. Daarbij ga je voorbij aan de standaard mindfulness, want je gaat immers Beyond Mindfulness.

Kijk voor meer informatie op de website

Mocht je meer willen weten over de cursussen of over mindfulness, dan kun je terecht op de site van beyondmindfulness.nl.

Wanneer je met iemand communiceert, dan gebeurt er zoveel meer dan alleen het heen en weer slingeren van woorden. Dit is onderdeel van de communicatie, maar dat betekent ook dat je kunt kiezen voor de woorden die je gebruikt. In de filosofie spreekt men ook wel over een ‘speech act’ of een taalhandeling. Hiermee probeert men duidelijk te maken dat woorden de kracht hebben om bepaalde doelen te bereiken. Woorden hebben in die zin een zekere intentionaliteit. Als je dus een uitspraak als ‘geen woorden, maar daden’ bekijkt, dan is dat eigenlijk een zeer misleidende uitspraak. De uitspraak ‘praatjes vullen geen gaatjes’ gaat net als de vorige uitspraak volledig voorbij aan de kracht van spraak en taal. Om deze reden is het volgen van een training feedback geven bij tijdwinst.com zo belangrijk, want het gaat om zoveel meer dan alleen de juiste woorden in de goede volgorde uit je mond laten komen. Woorden zijn juist wel daden en woorden hebben vaak veel meer impact dan daden. Je hebt met je woorden als taalhandeling een bepaald doel voor ogen en vervolgens is het aan jou om overtuigend te zijn. Een speech heeft soms de kracht om een oorlog ontketenen. Daarom is het zo belangrijk om te letten op je woorden en je bewust te zijn van de impact die woorden kunnen hebben. Op het meest basale niveau zijn woorden niet veel meer dan geluiden die uit je keel komen. Maar deze geluiden zijn doordrenkt met betekenis en die betekenis kun je ook nog eens aanpassen door te variëren met het volume, op welke woorden je de nadruk legt, de toon die je gebuikt, et cetera. Als je dus feedback geeft, dan zeg je misschien 1 zin om iemand te laten weten dat hij of zij een bepaalde taak beter moet uitvoeren. Hoe je deze zin echter uitspreekt, kan enorm veel invloed hebben op het effect van de zin. Daarom is het goed om een trainging feedback geven te volgen. Ten eerste leer je tijdens een training feedback geven hoe je de feedback het beste kunt formuleren. Je wilt iemand bijvoorbeeld niet enkel op zijn of haar fouten wijzen. Goede feedback moet constructief zijn. Maar het gaat bij een training feedback geven ook vooral op de manier waarop je de feedback verpakt. Empathie is hierbij ook heel belangrijk. Je krijgt zelf immers ook wel eens feedback en zelf weet je ook wat wel en niet prettig is om te horen. Een training feedback geven leert je dan ook vooral om een open sfeer te creëren waarin de feedback gegeven en ontvangen kan worden. 

Volg een 1-daagse training feedback geven bij tijdwinst.com

Je kunt bij tijdwinst.com terecht voor een training feedback geven. Hier kun je dus terecht voor een 1-daagse training. Het is dan ook niet zo dat je dagenlang bezig moet zijn met een training feedback geven. Voor informatie over hoe deze training feedback geven er precies uitziet, kun je terecht op de website van feedbackgeven.nl. 

De verschillende trainingen van tijdwinst.com

Je kunt bij tijdwinst.com naast een training feedback geven, ook allerlei andere trainingen en cursussen volgen zoals: 

 • Cursus snellezen
 • Assertiviteitstraining
 • Cursus leidinggeven

Wanneer je met iemand communiceert, dan gebeurt er zoveel meer dan alleen het heen en weer slingeren van woorden. Dit is onderdeel van de communicatie, maar dat betekent ook dat je kunt kiezen voor de woorden die je gebruikt. In de filosofie spreekt men ook wel over een ‘speech act’ of een taalhandeling. Hiermee probeert men duidelijk te maken dat woorden de kracht hebben om bepaalde doelen te bereiken. Woorden hebben in die zin een zekere intentionaliteit. Als je dus een uitspraak als ‘geen woorden, maar daden’ bekijkt, dan is dat eigenlijk een zeer misleidende uitspraak. De uitspraak ‘praatjes vullen geen gaatjes’ gaat net als de vorige uitspraak volledig voorbij aan de kracht van spraak en taal. Om deze reden is het volgen van een training feedback geven bij tijdwinst.com zo belangrijk, want het gaat om zoveel meer dan alleen de juiste woorden in de goede volgorde uit je mond laten komen. Woorden zijn juist wel daden en woorden hebben vaak veel meer impact dan daden. Je hebt met je woorden als taalhandeling een bepaald doel voor ogen en vervolgens is het aan jou om overtuigend te zijn. Een speech heeft soms de kracht om een oorlog ontketenen. Daarom is het zo belangrijk om te letten op je woorden en je bewust te zijn van de impact die woorden kunnen hebben. Op het meest basale niveau zijn woorden niet veel meer dan geluiden die uit je keel komen. Maar deze geluiden zijn doordrenkt met betekenis en die betekenis kun je ook nog eens aanpassen door te variëren met het volume, op welke woorden je de nadruk legt, de toon die je gebuikt, et cetera. Als je dus feedback geeft, dan zeg je misschien 1 zin om iemand te laten weten dat hij of zij een bepaalde taak beter moet uitvoeren. Hoe je deze zin echter uitspreekt, kan enorm veel invloed hebben op het effect van de zin. Daarom is het goed om een trainging feedback geven te volgen. Ten eerste leer je tijdens een training feedback geven hoe je de feedback het beste kunt formuleren. Je wilt iemand bijvoorbeeld niet enkel op zijn of haar fouten wijzen. Goede feedback moet constructief zijn. Maar het gaat bij een training feedback geven ook vooral op de manier waarop je de feedback verpakt. Empathie is hierbij ook heel belangrijk. Je krijgt zelf immers ook wel eens feedback en zelf weet je ook wat wel en niet prettig is om te horen. Een training feedback geven leert je dan ook vooral om een open sfeer te creëren waarin de feedback gegeven en ontvangen kan worden. 

Volg een 1-daagse training feedback geven bij tijdwinst.com

Je kunt bij tijdwinst.com terecht voor een training feedback geven. Hier kun je dus terecht voor een 1-daagse training. Het is dan ook niet zo dat je dagenlang bezig moet zijn met een training feedback geven. Voor informatie over hoe deze training feedback geven er precies uitziet, kun je terecht op de website van feedbackgeven.nl. 

De verschillende trainingen van tijdwinst.com

Je kunt bij tijdwinst.com naast een training feedback geven, ook allerlei andere trainingen en cursussen volgen zoals: 

 • Cursus snellezen
 • Assertiviteitstraining
 • Cursus leidinggeven

In deze drukke en hectische wereld is het steeds belangrijker om jezelf niet naar de achtergrond te laten drukken. Het is verleidelijk om een stap terug te zetten en in veel gevallen getuigt het ook van een zekere vorm van levenswijsheid als je in staat bent om een stap terug te zetten. Maar dit moet zeker niet de default houding zijn die je aanneemt, want dan gaan mensen natuurlijk over je heen lopen. Je hebt dus het nodige zelfvertrouwen nodig om assertief te kunnen zijn, om op te komen voor je rechten, om je mening uit te durven spreken, om te durven falen, et cetera. De wereld is een schitterende plek als je weet hoe je je moet voortbewegen in deze wereld. We hebben het dan ook niet over de wereld opgevat als de planeet aarde. Deze fysieke bal die in de ruimte rondzweeft is de omgeving waarin wij mensen ons ding doen. De wereld waar wij deel van uit maken is veel meer dan een stuk aarde. Onze wereld bestaat uit cultuur, normen en waarden, geschiedenis, familie, vrienden, collega’s, werkzaamheden, et cetera. Vaak heb je dus ook werelden binnen werelden. Je hebt je werkwereld, je familiewereld, je vriendenwereld, je hobby wereld, et cetera. In het westen hebben we ook een zekere gedeelde cultuur met een nadruk op individualisme en een geschiedenis met een focus op vrijheid en autonomie. Als je in deze wereld of werelden opgroeit, dan ontwikkel je ook een zeker karakter met vaardigheden die geschikt zijn om in deze wereld te kunnen functioneren. Maar die vaardigheden worden niet bij iedereen even goed ontwikkeld. Daarom heb je soms extra lessen nodig. Zo kun je bij tijdwinst.com bijvoorbeeld een cursus zelfvertrouwen volgen. In een westerse cultuur als de onze met waarden als autonomie, vrijheid en persoonlijke ontwikkeling, is het belangrijk dat je voor jezelf opkomt. De maatschappij is zeer individualistisch ingericht en dus kun je niet vertrouwen op de massa. Je moet het zelf doen en als je het zelf doet, dan krijg je ook het respect van de mensen om je heen. Zelfvertrouwen is echter niet iets dat iedereen zomaar heeft. De een blaakt van het vertrouwen zonder dat hij of zij daar ook maar enig recht toe heeft en de ander is enorm onzeker, terwijl hij of zij overloopt van de kwaliteiten. Het zijn vaak ook de intelligente mensen die reflecteren en daardoor dus ook sneller twijfelen. Gelukkig kun je met een cursus zelfvertrouwen je assertiviteit een boost geven en met meer vertrouwen interacties aangaan. Kijk dan ook snel eens op assertief.nl voor meer informatie over de cursus zelfvertrouwen. 

Volg een 1-daagse cursus zelfvertrouwen bij tijdwinst.com

Als je een cursus zelfvertrouwen wilt volgen, dan hoef je niet meteen een wekenlange cursus te volgen die de wortel van jouw onzekerheid blootlegt. Je kunt in 1 dag voldoende leren om meer zelfvertrouwen te uiten. Via handige tips die meteen werken, kun je deze cursus zelfvertrouwen gebruiken om je assertiviteit op te krikken. 

4 tips om je zelfvertrouwen te verbeteren

Tijdens de cursus zelfvertrouwen leer je verschillende dingen om je zelfvertrouwen te verbeteren. Op de site van assertief.nl lees je alvast een viertal tips om je zelfvertrouwen een boost te geven. Denk aan tips als: 

 • Gebruik powerposes
 • Rationaliseer negatieve gedachten
 • Luister de juiste muziek

In deze drukke en hectische wereld is het steeds belangrijker om jezelf niet naar de achtergrond te laten drukken. Het is verleidelijk om een stap terug te zetten en in veel gevallen getuigt het ook van een zekere vorm van levenswijsheid als je in staat bent om een stap terug te zetten. Maar dit moet zeker niet de default houding zijn die je aanneemt, want dan gaan mensen natuurlijk over je heen lopen. Je hebt dus het nodige zelfvertrouwen nodig om assertief te kunnen zijn, om op te komen voor je rechten, om je mening uit te durven spreken, om te durven falen, et cetera. De wereld is een schitterende plek als je weet hoe je je moet voortbewegen in deze wereld. We hebben het dan ook niet over de wereld opgevat als de planeet aarde. Deze fysieke bal die in de ruimte rondzweeft is de omgeving waarin wij mensen ons ding doen. De wereld waar wij deel van uit maken is veel meer dan een stuk aarde. Onze wereld bestaat uit cultuur, normen en waarden, geschiedenis, familie, vrienden, collega’s, werkzaamheden, et cetera. Vaak heb je dus ook werelden binnen werelden. Je hebt je werkwereld, je familiewereld, je vriendenwereld, je hobby wereld, et cetera. In het westen hebben we ook een zekere gedeelde cultuur met een nadruk op individualisme en een geschiedenis met een focus op vrijheid en autonomie. Als je in deze wereld of werelden opgroeit, dan ontwikkel je ook een zeker karakter met vaardigheden die geschikt zijn om in deze wereld te kunnen functioneren. Maar die vaardigheden worden niet bij iedereen even goed ontwikkeld. Daarom heb je soms extra lessen nodig. Zo kun je bij tijdwinst.com bijvoorbeeld een cursus zelfvertrouwen volgen. In een westerse cultuur als de onze met waarden als autonomie, vrijheid en persoonlijke ontwikkeling, is het belangrijk dat je voor jezelf opkomt. De maatschappij is zeer individualistisch ingericht en dus kun je niet vertrouwen op de massa. Je moet het zelf doen en als je het zelf doet, dan krijg je ook het respect van de mensen om je heen. Zelfvertrouwen is echter niet iets dat iedereen zomaar heeft. De een blaakt van het vertrouwen zonder dat hij of zij daar ook maar enig recht toe heeft en de ander is enorm onzeker, terwijl hij of zij overloopt van de kwaliteiten. Het zijn vaak ook de intelligente mensen die reflecteren en daardoor dus ook sneller twijfelen. Gelukkig kun je met een cursus zelfvertrouwen je assertiviteit een boost geven en met meer vertrouwen interacties aangaan. Kijk dan ook snel eens op assertief.nl voor meer informatie over de cursus zelfvertrouwen. 

Volg een 1-daagse cursus zelfvertrouwen bij tijdwinst.com

Als je een cursus zelfvertrouwen wilt volgen, dan hoef je niet meteen een wekenlange cursus te volgen die de wortel van jouw onzekerheid blootlegt. Je kunt in 1 dag voldoende leren om meer zelfvertrouwen te uiten. Via handige tips die meteen werken, kun je deze cursus zelfvertrouwen gebruiken om je assertiviteit op te krikken. 

4 tips om je zelfvertrouwen te verbeteren

Tijdens de cursus zelfvertrouwen leer je verschillende dingen om je zelfvertrouwen te verbeteren. Op de site van assertief.nl lees je alvast een viertal tips om je zelfvertrouwen een boost te geven. Denk aan tips als: 

 • Gebruik powerposes
 • Rationaliseer negatieve gedachten
 • Luister de juiste muziek

Hoe gezonder je bent, des te lekkerder je vaak ook in je vel zit. Als je immers veel sport of in ieder geval genoeg beweegt en je spieren daardoor dus ook soepel en sterk houdt, dan heb je minder snel last van klachten. Sterke spieren ondersteunen je gewrichten, waardoor je dus minder snel last hebt van rugklachten, nekklachten of andere gewrichtsklachten. Verder heb je meer energie als je je conditie op peil houdt. Daardoor heb je meer lust om dingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan dingen als werk, je hobby’s, kinderen opvoeden en zelfs ontspannen. Je haalt dus simpelweg meer uit je leven als je genoeg sport, want je hebt meer energie en daardoor geniet je ook meer van de dingen die je doet. Je merkt dit ook wel als je eens een nacht slecht hebt geslapen en met een gebrek aan energie de dag door moet komen. Alles wordt dan een bron van irritatie, je kunt nergens plezier aan beleven, mensen werken je op de zenuwen en je hebt de lust niet om taken te volbrengen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om te blijven bewegen. Als je niet naar een sportschool kunt of wilt, ga dan ieder geval thuis met fitness in Tilburg aan de slag. Maar als je wel naar de sportschool kunt, dan kun je terecht bij Fit Today. In een sportschool heb je uiteraard veel meer mogelijkheden voor wat betreft fitness in Tilburg, omdat je in een sportschool immers alle spiergroepen kunt trainen via alle machines en toestellen. Tevens heb je er verschillende apparaten waar je de conditie mee kunt trainen. Je hebt ook meer een stok achter de deur als je voor de fitness in Tilburg naar een sportschool moet. Je betaalt immers voor je abonnement en je moet gewoon even je tas pakken en gaan. Maar als je dan eenmaal in de sportschool bent, dan is het ook veel makkelijker om daar gewoon even een uurtje te blijven en te sporten. Je bent dan in een omgeving waar je alleen maar kunt sporten. Thuis kun je van alles doen en je hebt genoeg afleiding. Daarnaast heb je thuis dus niet alles in huis om echt effectief te trainen, tenzij je echt een volledige fitness ruimte inricht. Maar de meeste mensen hebben daar de ruimte niet voor en als ze die ruimte al hebben, gebruiken ze de ruimte liever voor iets anders. Voor fitness in Tilburg kun je immers gerust even naar een echt fitness centrum zoals Fit Today. Kijk dan ook snel even op de site van fittoday.nl en ontdek alle mogelijkheden. 

Lekker in je vel dankzij de fitness in Tilburg bij Fit Today

Ontdek de vele mogelijkheden qua fitness in Tilburg

Mocht je op zoek zijn naar een goede sportschool voor fitness in Tilburg, dan kun je uiteraard terecht bij Fit Today. Via de site van Fittoday.nl kun je alvast meer informatie vergaren over deze sportschool en wat je mogelijkheden zijn. Je kunt je vervolgens ook meteen aanmelden via de site, maar je kunt ook even langskomen in de sportschool zelf.

Enkele voordelen op een rijtje

Als je kiest voor fitness in Tilburg bij Fit Today, dan profiteer je in ieder geval van de onderstaande voordelen: 

 • Vast bedrag per maand 
 • Onbeperkt sporten
 • Eerste maand gratis sporten

Fotograaf Apeldoorn hielp ons bedrijf door de startup heenEen opleiding bedrijfseconomie en veel verstand van zaken. Dat was letterlijk alles waar wij mee aankwamen toen we onze startup op de markt plaatsten.

 • We wilden serverruimtes verhuren via een externe aanbieder
 • en daarbij gebruikmaken van verschillende andere bedrijven die websites aan konden bieden aan onze klanten
 • waarna wij een gedeelte van de opbrengst zouden houden.

Maar toen we de eerste dag op kantoor zaten, bleef er na de euforie weinig over. Ja, we hadden de kennis en het startkapitaal, maar voor de rest hadden we letterlijk niets. We gingen zelf aan het werk met de website, maar kwamen er al snel achter dat we eerst aan de basis moesten werken. Gelukkig kende Richard Gea, die een eigen bedrijf opgezet had (guitart-music.nl). Zij werkt als fotograaf in Apeldoorn, maar het bedrijf doet ook het ontwerp van logo’s en het maken van professionele foto’s voor bedrijven. We besloten om de aanpak om te gooien. Eerst de fotograaf Apeldoorn, daarna de rest van de startup op poten zetten. Dat bleek een goede aanpak, want al tijdens het kennismakingsgesprek met de fotograaf in Apeldoorn kregen we vragen op ons af waarmee we aan het werk moesten. Een week later hadden we een professionele foto, hadden we een logo en wisten we precies waar we mee zouden beginnen.

Fotograaf in Apeldoorn was een sterke keuze

We raden nu al onze klanten aan om langs te gaan bij de fotograaf in Apeldoorn. Onder andere omdat het een duizendpoot is die letterlijk alles kan regelen op het gebied van fotografie, maar ook veel meer doet en graag samenwerkingen aangaat. Door gebruik te maken van de fotograaf in Apeldoorn kun je een bedrijf een professionele uitstraling geven, maar je kunt de fotograaf in Apeldoorn ook inschakelen voor het maken van foto’s op feesten en evenementen, huwelijken of congressen. Juist de brede inzetbaarheid is een van de dingen waarom we zo blij zijn met de diensten en deze nog steeds op wekelijkse basis gebruiken omdat we nog verder willen groeien. Inmiddels zijn we de startupfase voorbij, maar dat betekent niet dat het tijd is om op onze lauweren te rusten. Zeker niet wanneer de fotograaf in Apeldoorn zoveel mogelijk maakt en ervoor zorgt dat er altijd iemand klaarstaat om ons verder te helpen. Dat geldt overigens niet alleen voor ons, we maken ons geen illusies. Daarnaast staat duidelijk op de website dat zij klaarstaan voor iedereen, ook wanneer je eigenlijk al te laat bent met het bespreken van de mogelijkheden.

Een bedrijf uit de startupfase krijgen

We hebben vaak gehoord dat mensen het idee hebben dat de startupfase van een bedrijf een bepaalde periode is, zoals alleen het eerste jaar. Dat is natuurlijk niet het geval. Wij zien de startupfase als het moment waarop gewerkt wordt aan ontwikkelingen, maar de complete bedrijfsvoering nog niet opgezet is en de identiteit van de onderneming nog niet helemaal uit de verf gekomen is. Dat betekent dat sommige bedrijven heel lang in de startupfase blijven zitten, andere bedrijven een paar maanden nodig hebben en sommige bedrijven deze fase volledig overslaan omdat zij een lopend bedrijf overnemen en de identiteit en bedrijfsvoering van de onderneming overnemen. Omdat ons bedrijf vanaf nul gestart is, hadden wij wel een startupfase, maar die heeft bij ons maar drie maanden geduurd. Enerzijds vanwege het sterke idee achter de onderneming, anderzijds door de samenwerking met de juiste partners die ons verder konden helpen, waaronder de fotograaf in Apeldoorn die we nog steeds dankbaar zijn en die we ook zeker blijven gebruiken.   

We zijn allemaal mensen en mensen veranderen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar wel mettertijd. Wanneer we in een relatie zitten, dan kunnen we met elkaar meegroeien, of uit elkaar groeien. Wanneer dat laatste het geval is, dan zal het moeilijk worden om je relatie in stand te houden maar zeker niet onmogelijk. Met relatietherapie in Rotterdam ontdek je of jouw relatie voortgezet kan worden. Ben je in een relatiecrisis beland waar je maar niet uitkomt? Dan is relatietherapie in Rotterdam een hele mooie keuze. Relatietherapie in Rotterdam bij zelfbewustzijn is therapie waarin er wordt gekeken naar jouw aandeel in de relatie. Veel mensen die kiezen voor relatietherapie in Rotterdam denken heel goed te weten wat er aan de relatie allemaal niet deugt. Ze komen in de praktijk aan met een heel verhaal. Toch worden patronen niet doorbroken. Met relatietherapie in Rotterdam zal er worden gekeken naar de echte problemen die er in de relatie spelen. Juist het feit dat mensen denken te weten wat er mis is, zorgt ervoor dat problemen niet worden opgelost. Relatietherapie in Rotterdam kan op deze manier de eerste stap zijn naar een gezondere relatie doordat patronen doorbroken worden. Een relatie onderhouden is niet altijd makkelijk. Vaak zijn de mensen die het dichtst bij je staan, ook de mensen die het te verduren krijgen wanneer jij je niet helemaal goed voelt. Maar ook projecteren we onze eigen problemen vaak op de ander waardoor we het idee krijgen dat de ander de schuld is van onze problemen. Veel ruzies zijn gebaseerd op het misverstand dat ontstaat wanneer we aan het projecteren zijn. Een ander of de omstandigheden de schuld geven van ons ongeluk is iets waar mensen erg toe geneigd zijn. Vaak vinden we onszelf na vele jaren van een relatie dan ook terug in een ingewikkeld web van misverstanden en ruzies, en zie daar samen maar eens uit te komen. Relatietherapie in Rotterdam kan stellen helpen om weer inzicht te krijgen in de kern van de problemen zodat ze weer naar elkaar kunnen kijken en stoppen met verwijten maken. Relatietherapie in Rotterdam: 

 • Kan je inzicht geven in je eigen aandeel in je relatie;
 • Kan je patronen leren herkennen die er door de jaren heen zijn ingesleten;
 • Kan ervoor zorgen dat je relatie weer verbeterd.

Relatietherapie in Rotterdam; de spiegel

Kritisch naar jezelf kijken kan behoorlijk confronterend zijn en daarom vaak helemaal niet zo leuk. We vinden het over het algemeen niet leuk om te ontdekken dat we zeer gebrekkige mensen zijn en dat problemen vaak door niemand minder dan onszelf worden veroorzaakt. Toch is het van groot belang dat je jezelf een spiegel durft voor te houden en de eerste stap naar een beter functionerende relatie. Bewustwording is trouwens niet alleen maar belangrijk als je je relatie wilt redden of verbeteren. Op de lange termijn is een bewustere manier van leven ook bepalend voor je eigen geluk. Uiteindelijk kun je alleen maar liefde geven wanneer je ervoor zorgt dat je zelf gelukkig bent. Jouw relatie is er niet om je leven zin te geven, maar als mooie aanvulling op een leven dat al zeer de moeite waard is, met zijn mooie en minder mooie momenten. 

Bewustzijn.nl

Wil je graag meer weten over relatietherapie in Rotterdam? Neem dan contact op met zelfbewustzijn.nl en maak een afspraak. Initiatief nemen is misschien spannend maar altijd de moeite waard. Werk aan jouw relatie en leer hoe jij je partner weer kan zien voor wie hij is. Elkaar weer vinden binnen de relatie is een prachtige ervaring.

Lees meer…

Wanneer je je niet goed voelt en eigenlijk niet weet hoe dat komt, dan is het zaak dat je ontdekt wat er aan de hand is. Veel mensen nemen als ze pijn hebben een pijnstiller, maar dat is helemaal niet de oplossing. Wat we vaak over het hoofd zien, is dat ons leven, ons lichaam en onze geest een geheel vormt en als er binnen de elementen iets niet in balans is, dan kan dat voor allerlei klachten zorgen. Bij Stukken Beter kies je voor energetische healing die dieper gaat dan wat voor andere healing dan ook. Dat komt omdat er op alle niveaus naar het lichaam wordt gekeken en naar de mogelijkheden om dat lichaam, maar ook de emoties en de energie weer in balans te brengen. We hebben allemaal een lijf, een gestel en dat kan soms onder druk komen te staan. Negatieve emoties van angst en ongemak of woede kunnen zich op andere manieren in het lichaam manifesteren waardoor mensen klachten kunnen ervaren. Energetische healing zorgt ervoor dat de energie weer vrij kan stromen. Hierdoor zal je positieve emoties kunnen voelen en rust. Dan heb ik het over het soort rust dat je misschien al tijden lang niet meer hebt ervaren omdat inmiddels gewend bent geraakt aan spanning in je lijf. Dat is zonde en energetische healing kan je daarbij helpen. Als we iets willen, is het wel ons altijd goed voelen. Maar soms moet daarvoor wel naar binnen worden gekeken en soms heb je daar ook wel begeleiding bij nodig zoals in de vorm van energetische healing. Met energetische healing wordt er zoals ik eerder al ter sprake bracht, gekeken naar de verschillende niveaus van het mens-zijn: 

 • Het fysieke lichaam
 • De concrete gedachten die je hebt
 • De emoties die je ervaart
 • Jouw relaties met anderen
 • Jouw ziel

Energetische healing op alle niveaus

We groeien in de westerse samenleving niet op met een energetisch lichaam. We groeien op met ons hoofd. Dat wil zeggen dat we geneigd zijn om problemen met ons hoofd op te lossen en niet met ons hart. Natuurlijk wil ik niet ontkennen dat sommige dingen om rationele oplossingen vragen. Dat is ook helemaal niet het punt. Maar waar het vaak toch misgaat, is het hart en het gebrek aan intuïtieve keuzes. We zijn zo langzamerhand steeds verder verwijderd geraakt van onze intuïtie. Dat we van onszelf verwijderd zijn geraakt, maakt dat we vaak niet meer zo goed weten hoe we naar onszelf moeten luisteren, naar ons hart. Met energetische healing, leren we dat weer. Energetische healing kan je namelijk weer terugbrengen aan jouw kern, jouw energie. Je zult je door energetische healing weer meer in balans voelen. Je zult je beter voelen en vol van levenslust.

Equilibre Centrum van Licht

Wil je graag aan de slag met energetische healing? Ga dan meteen naar stukkenbeter.nl. Op deze website vind je meer informatie over de mogelijkheden en oplossingen. Je bewust worden van je energetische lichaam en hoe jij als mens een geheel vormt met de dingen om je heen, is heel erg belangrijk. Schroom daarom niet om eens contact op te nemen en ontdek wat deze healing voor jou kan betekenen. Ook voor trainingen en workshops kun je terecht bij stukkenbeter.nl. Het is belangrijk om je goed te voelen en een balans in je leven terug te vinden als deze er niet is. Ga daarom aan de slag met jezelf, kom weer in balans. Alleen dan ben je ook weer in staat om aan anderen te geven en volop te genieten.

Wanneer je een bepaalde muur of wand in je huis of bedrijfspand van iets meer kleur wilt voorzien, dan kun je er natuurlijk voor kiezen om bijvoorbeeld een foto of een schilderij op te hangen. Hier is echter weinig origineels aan en je zult al snel merken dat mensen die naar je huis of bedrijfspand toekomen hier niet eens aandacht aan zullen besteden. Maar dat is natuurlijk niet de reden dat je het kunstwerk opgehangen hebt! Wil jij wel iets aan de muur hebben wat een echte gespreksopener is? Kies dan voor muurschilderingen laten maken van het bedrijf Studio Graffiti. Zoals je al aan de bedrijfsnaam kunt zien maken ze hier graffiti, een echte originele vorm van muurschilderingen laten maken. Wij kunnen je zeker aanraden om je hier eens in te verdiepen en te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 • Het volgen van een workshop
 • Graffiti voor uiteenlopende soorten ruimtes

Bij het bedrijf Studio Graffiti hebben ze inmiddels meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van muurschilderingen laten maken. Het is dan ook iets waar ze echt veel verstand van hebben en ze weten precies waar ze mee bezig zijn op dit gebied. Je kunt daarbij natuurlijk voor de meest uiteenlopende (en unieke) ontwerpen kiezen. Ze werken hier overigens nooit met standaard ontwerpen. Het is niet dat wanneer jij aangeeft iets te willen hebben, dat ze een standaard ontwerp uit de la trekken. Er wordt altijd geluisterd naar de persoonlijke wensen en voorkeuren die jij hebt en aan de hand daarvan wordt een uniek ontwerp gemaakt voor het muurschilderingen laten maken.

Meer weten over muurschilderingen laten maken

Veel mensen vinden het erg vreemd klinken om graffiti op de muur te spuiten. Het klopt dan ook door de vele graffiti die je buiten op straat ziet, dat het een slechte naam heeft gekregen. Maar de medewerkers van Studio Graffiti kunnen ware kunstwerken maken waar je ook echt trots op kunt zijn. Je kunt dan ook met een gerust hart kiezen voor muurschilderingen laten maken bij dit bedrijf. Je zult hier geen leuzen krijgen die je eigenlijk aan niemand wilt laten zien. Tenzij dat natuurlijk precies is waar je naar op zoek bent. Wanneer je een kijkje op de website gaat nemen, dan zul je hier een hoop meer informatie over muurschilderingen laten maken kunnen vinden en daar horen uiteraard de nodige voorbeelden bij. Hierin kun je zien wat zij hier allemaal voor elkaar kunnen krijgen en hoe zij dit doen. Heb je hier vragen over of wil je graag een eigen ontwerp voor muurschilderingen laten maken? Dan kun je hierover natuurlijk contact opnemen met de medewerkers van Studio Graffiti. Zij gaan dan snel voor je aan de slag.

Bedenk wat jij wilt

Voordat je kiest voor muurschilderingen laten maken, is het belangrijk om eerst te bedenken wat je nu wilt hebben. Je kunt hierin zeer breed denken. Je kunt alleen aangeven wat voor soort kleuren en/of vormen je hebben wilt, maar het is ook mogelijk om aan te geven dat je een specifiek ontwerp wilt hebben. Misschien wil jij wel het logo van je bedrijf op een unieke wijze op de muur in je bedrijfspand hebben. Dan is muurschilderingen laten maken de manier om dit voor elkaar te krijgen. Dit zal er zeker voor zorgen dat je een onvergetelijke indruk maakt op de klanten die naar jouw bedrijfspand toekomen. Maar ook in je woonhuis of zelfs de kinderkamer kunnen er allerlei passende ontwerpen gemaakt worden. Dit is dus zeker iets wat we je aan kunnen raden.